PETITSIOON
Nõuan Eesti kodanike poolt rahvahääletuse algatamise õiguse tunnustamist Eesti Vabariigi põhiseaduses.

Üleskutse

Põhiseaduse kohaselt on Eesti demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas. Ent ometi puudub rahval ehk sellel, kes peaks olema kõrgeima riigivõimu kandja, vahetu võimalus osaleda ühiskonna jaoks oluliste küsimuste otsustamisel.

Tähelepanuväärselt oli 1920. ja 1933. aasta põhiseadusega Eesti rahvale tagatud rahvaalgatuse õigus, ent see õigus võeti 1934. aasta riigipöördega ära ning paraku pole seda siiani tagasi antud.

Nüüd, kui Eesti iseseisvuse taastamisest on möödunud veerand sajandit, on tagumine aeg anda rahvale iseotsustamise õigus tagasi ning taastada elementaarne demokraatlik õigus algatada siduvaid rahvahääletusi seaduste muutmiseks ja kehtestamiseks.

Eesti rahvas ei ole ei haige ega ka sedavõrd rumal ja vastutustundetu, et talle ei võiks oluliste otsuste langetamise õigust lubada. Naeruväärne on rääkida rahvast kui kõrgeima riigivõimu kandjast ja samal ajal mitte usaldada rahvast poliitiliste otsuste juurde.

Kui tahame, et Eesti Vabariik oleks tõeliselt demokraatlik riik, siis peab rahvale tagastama õiguse algatada rahvahääletusi. Rahvaalgatuse ja -hääletuse õiguse taastamine aitaks tasakaalustada parteide kätte koondunud võimu ning sunniks parteisid arvestama rahva tahte ja tõekspidamistega. See omakorda aitaks ületada ühiskonnas kasvavaid ühiskondlikke pingeid.

Selle sammuga annaks Eesti demokraatlike väärtuste edendamisel head eeskuju kogu Euroopas ja maailmas. Ja poliitikud, kes rahvaalgatuse ja -hääletuse õiguse rahvale tagasiandmist toetaks, tõestaksid, et nad on demokraadid mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Eelnevat silmas pidades kutsume kõiki hea tahtega Eesti Vabariigi kodanikke liituma selle petitsiooniga rahvaalgatuse õiguse taastamiseks.

Kontaktandmed

  • Käesoleva petitsiooni ärasaatmisega nõustun oma kontaktandmete töötlemisega SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poolt. Teie andmed säilitatakse serveris, mis ei ole internetist kättesaadav. Sihtasutus ei edasta Teie andmeid kolmandatele isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Teil on õigus alati oma nõusolek tagasi võtta, andes sellest Sihtasutusele teada aadressil Roosikrantsi 7-3a, 10119 Tallinn või info@saptk.ee.